Radónový prieskum

TRANSIAL, spol. s r. o., Bratislava je autorizovaná organizácia na výkon úradného merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a držiteľom povolenia na meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku na území Slovenskej republiky vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

· GEOLÓGIA
· GEOFYZIKA
· EKOLÓGIA
Geofyzikálny prieskum

Geofyzikálne merania:
Výhody:
Rýchle, lacné a efektívne posúdenie záujmového územia. Geofyzikálne metódy nám dávajú informácie o geologických, inžinierskogeologických, geotechnických, hydrogeologických a ďalších pomeroch študovanej oblasti nepriamo na základe analýzy zdanlivých fyzikálnych polí a zmien geofyzikálnych parametrov horninového prostredia.
                                                                                                                                        

Ložiskový prieskum

V rámci prieskumu riešime nasledovné úlohy :

Geologický prieskum všetkých druhov rudných a nerudných surovín

                                                               

Inžinerskogeologický prieskum

Vykonávame prieskum základovej pôdy pre rôzne druhy stavieb a to od jednoduchých stavieb,

napríklad rodinných domov až po náročnejšie stavby reprezentované priemyselnými halami,

bytovými stavbami s komplexnou občianskou vybavenosťou, vodárenskými stavbami a inými.

Súčasťou prác sú terénne, vzorkovacie a laboratórne práce..
                                                            VIAC


Hydrogeologický prieskum

Zaoberáme sa vyhľadávaním zdrojov a zásob podzemnej vody pre pitné a úžitkové účely.

Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotíme zdroje podzemných vôd.
                                                                                              VIAC
2007 created by MM. All rights reserved.
ÚVOD   |   REFERENCIE    |  KONTAKT  |  OPRÁVNENIA